במהלך הלידה רחמה של היולדת נכרת, ואף הושארה בבטנה מפית

הרחם נכרת במהלך לידהכל לידה היא מאורע משמח, אך צופן בחובו סכנות לא מעטות הן ליולדת והן לעובר. האם לידה שהסתיימה בכריתת רחם מזכה בפיצוי נזיקי? האם השארת מפית בבטן היולדת במהלך ניתוח קיסרי היא טעות אנוש או חריגה מסטנדרט זהירות סביר לו מחויב הרופא? להמשיך לקרוא