אשמים ברשלנות רפואית – מה החוק אומר?

תביעות רשלנות רפואית, המוגשות בכל שנה לבית המשפט, עוסקות בתחומים שונים של הרפואה וגם מתייחסות אל נאשמים שונים. הנאשמים ברשלנות הרפואית יכולים להיות הרופאים עצמם, המנתחים, המרדימים, הצוות הרפואי או בית החולים. רשלנות רפואית שגרמה לנזק מצדיקה הגשת תביעה לבית המשפט בעזרתו של עורך דין מומחה ובדרך כלל, ובמיוחד בהשוואה לתביעות מסוג אחר, היא איננה פשוטה. כדי להגיש תביעת רשלנות רפואית יש להוכיח לבית המשפט שאכן מדובר במקרה מסוג זה, וזאת תוך התייחסות אל האשמים ברשלנות זו.

הקווים המנחים במסגרת הגשת התביעה

 

כדי להאשים את הרופא, הצוות הרפואי אל כל גורם אחר בגין רשלנות רפואית ובשל הנזק שנגרם כתוצאה ממנה יש לבחון כמה פרמטרים שונים, המהווים הקווים המנחים של תביעת הרשלנות הרפואית: ראשית, יש להתייחס אל קיומה של חובת הזהירות מצידו של המטפל וכלפי המטופל התובע, וכן אל הפרתה של חובת זהירות זו ובכך גרימת הנזק. בנוסף, יש להוכיח את הקשר שבין הנזק שנגרם להפרת חובת הזהירות, כלומר, להתרשלותו של הגורם הרפואי במסגרת ביצוע תפקידו.

אשמים ברשלנות רפואית יכולים להיות כאלה שהוכחו נגדם, במסגרת תביעת רשלנות רפואית, פרמטרים אלה וכי אכן נקבע שהם אלה האחראים באופן ישיר לנזק שנגרם. רק לאחר שמצא בית המשפט שאכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית, ניתן לפסוק לטובתו של התובע את גובה הפיצוי המגיע לו.

מה היא רשלנות רפואית ?

כיצד קובע בית המשפט מי הם האשמים ברשלנות רפואית?

 

במסגרת הגשת תביעת רשלנות רפואית מתייחס בית המשפט לכל הנתונים שהוצגו לו ובוחן את המקרה לעומק כדי לבדוק מי הם האשמים בנזק שנגרם, אך תחילה, האם אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית. במסגרת בחינתו, בוחן בית המשפט את הנקודות הבאות:
· האם אכן הופרה חובת הזהירות על ידי הרופא המטפל? כלומר, האם אכן מדובר בהליך שבוצע באופן רשלני?
· מהי התנהגות סבירה במקרה כזה? כלומר, כיצד היה פועל הרופא הסביר במידה והיה נתקל באירוע כמו זה או במקרה רפואי כזה?
· האם הרופא או הגורם הרפואי פעל בהתאם לנורמות, כפי שאלו מקובלות בעולם הרפואה?
· האם הרופא פעל כפי שהיו פועלים רופאים אחרים? האם הצוות שהעניק את הטיפול פעל כפי שהיה פועל צוות רפואי אחר במידה והיה נתקל באירוע כמו זה?
· האם הרופא פעל בניגוד לפרקטיקה המקובלת בתחום ובשיקול דעת מוטעה?
· האם מדובר ברופא זוטר או אולי רופא וותיק ובעל ניסיון?
שאלות אלו ונקודות חשובות אלו מהוות אחד הפרמטרים המרכזיים בבחינתו של בית המשפט את המקרה ואת תביעת הרשלנות הרפואית שהוגשה לפניו. כדי לבדוק מי הם האשמים ברשלנות הרפואית ומהי מידת מעורבותם של הנתבעים בכך, על בית המשפט להתייחס לכל אחת מהנקודות האלו שהתשובה עליהן יכולה לסייע בקבלת ההחלטה ובקביעה האם זה מקרה של רשלנות רפואית או לא.

אשם תורם – יש דבר כזה?

 

ישנם מקרים בהם גם למטופל עצמו, לתובע, יש חלק בנזק שנגרם. במקרים כאלה, ובמידה ובית המשפט אכן גילה זאת, לא תיפסל תביעת הרשלנות שהוגשה לבית המשפט, אך קיימת סבירות גבוהה שגובה הפיצויים הנדרשים בגין הרשלנות הרפואית יקטן משמעותית.

ליצירת קשר עם עורך דין מומחה לרשלנות רפואית

במקרים, למשל, שמטופל לא נשמע להוראות הרופא, לא ניגש לביקורת כפי שנקבע לו, לא מסר את כל הפרטים המלאים באשר למצבו כדי לאפשר לרופא לבצע אבחון נכון ועוד, הרי שמדובר בתרומתו של המטופל לכל ההליך הרשלני ולכן הקטנת סיכוייו לקבל את כל הפיצויים שאותם הוא דורש במסגרת תביעת הרשלנות הרפואית.

חשוב לזכור שלא בכל מקרה מוטלת על הרופאים או הצוות המטפל אחריות מלאה על הנזק שנגרם. גם למטופל עצמו, כאמור, יכולה להיות יד בכך. מצד שני, על הרופאים מוטלת האחריות לוודא כי המטופל אכן מבצע את כל ההוראות שהוטלו עליו ופועל על פיהן.

בכל מקרה, במקרים כאלה יכול עורך הדין מצידו של התובע לבחון את מידת מעורבותו של התובע ברשלנות ובהתאם לבדוק את סיכויי הצלחתה של התביעה.

ישנן תביעות רשלנות רפואית בהן האשם התורם מהווה טענה מרכזית במשפט מצידם של הנאשמים. וזו גם הסיבה מדוע חשוב להיעזר בעורך דין מומחה המכיר את כל הסוגיות המשפטיות שיכולות להעלות במסגרת המשפט ויכול להתמודד נכון במידה והתובע נמצא "אשם תורם".

אם אתם רוצים לתבוע את הרופא המטפל או את הצוות הרפואי תביעת רשלנות רפואית וחשוב לכם לעבור את התהליך באופן הנכון ביותר, אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום כדי לקבל סיוע מקצועי של עורכי דין המתמחים בתחום.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.