האם הייתה רשלנות רפואית בבדיקת אולטרה סאונד של העובר ?

כבר למעלה מעשרים שנה שבדיקות אולטרה סאונד במהלך ההיריון הן דבר שגרתי, ואין כמעט אישה הרה שלא עברה בדיקות אלה במהלך הריונה. הבדיקות אמורות לאתר פגמים בעובר, ולעתים בעקבות התוצאות ממליצים הרופאים על ביצוע הפלה או על ניתוחים לעובר אף במהלך ההריון. טיבן של בדיקות האולטרה סאונד ופענוחן תלוי רבות במיומנותו של הרופא עורך הבדיקות. לא אחת שאלנו את עצמנו האם עקב חשיבות הבדיקות והשלכותיהן ארוכות הטווח עדיף לבצע את הבדיקות במסגרת פרטית, שמן הסתם הן מקיפות יותר, מיומנות הרופא המבצע לעתים קרובות גבוהה יותר ואף היחס אישי יותר? לא אחת שאלנו את עצמנו האם הרופא פענח נכון את הבדיקות ולא נשמט דבר מעיניו? האם אנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים בעקבות תוצאות הבדיקות שניתנו לנו?

סוגיה זו נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים ובערעור עליו בבית המשפט העליון.

לאחר בדיקת אולטרה סאונד שגרתית הרופא טען הכל תקין !

אשה הרה ערכה בדיקות אולטרה סאונד במסגרת הרפואה הפרטית במהלכן נסרקו מערכות העובר. הרופא לא מצא כל ממצא חריג, וקבע בין יתר ממצאיו כי ארובות העיניים, גלגלי העיניים ואיברים נוספים בגולגולת נצפו ונמצאו תקינים. על אף התוצאות המרגיעות נולדה המערערת עם פגם בגלגל העין, מיקרופטלמיה, שגרם לעיוורון בעין אחת וכן לפגם נוסף במבנה, קולבומה.

הילדה והוריה תבעו את הרופא שערך את בדיקת האולטרה סאונד בגין רשלנות רפואית עקב כך שלא הבחין במום הנ"ל בעת ערך את הבדיקה, ואף לא חשד בקיומו, למרות שלפי מומחה מטעמם, מה שנצפה בבדיקה הייה אמור לעורר אצל הרופא חשד בקיום מום זה, והם טענו כי אילו היה מבחין במום או חושד בקיומו ומיידע אותם על כך, הם היו מפסיקים את ההיריון.

רשלנות רפואית באבחון העובר

מה טען הרופא שהתרשל בבדיקת העובר ?

הרופא הנתבע טען כי לא הייתה כל רשלנות רפואית בהתנהלותו. חוות דעת של מומחה מטעמו שבדק את קלטת האולטרה סאונד קבעה כי בעת עריכת הבדיקות לא היה פגם זה בעובר, ואף אם היה, כפי שטעני המערערים, לא היה ניתן לגלותו בבדיקות אלה. לפי המומחה בהחלט סביר להניח כי מום זה התפתח בשלבים מאוחרים של ההיריון הן על פי הידוע על שכמותו מהספרות הרפואית והן עקב כך שהמום אובחן אצל המערערת רק בגיל חמישה שבועות ולא קודם לכן. המומחה הוסיף כי בפרקטיקה הרפואית שהייתה מקובלת בזמן ביצוע הבדיקות ואף כיום אין חובה לבצע מדידות של גלגלי העיניים ושל ארובות העין אלא אם הרופא תוך כדי בדיקת האולטרה סאונד חושד כי קיים מום מהסוג מיקרופטלמיה, מה שלא היה במקרה זה.

ביהמ"ש המחוזי דחה את התביעה וקבע כי לא הייתה רשלנות רפואית בהתנהלות הרופא. הוא קיבל את חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבע כי סביר להניח שהמום נוצר רק בשלבים מאוחרים יותר של ההיריון, ולפיכך לא ניתן היה לצפות במום בעת עריכת הבדיקות, או שאף אם הוא נוצר בשלבים מוקדמים, הוא לא בא לידי ביטוי בבדיקות. משכך, משלא נצפה מום זה ומשלא היה חשד לקיום מום זה, הרי לפי ההוראות של משרד הבריאות שהיו בעת עריכת הבדיקות לא נדרש רופא לערוך מדידות נוספות של גלגל העין ושל ארובות העין. לפיכך ביהמ"ש קבע כי המערערים לא הוכיחו כי הרופא התרשל בביצוע הבדיקות.

הוגש ערעור בגין הפסיקה של בית המשפט

המערערים ערערו על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי. לטענתם שגה ביהמ"ש המחוזי בקביעתו הנ"ל היות שהוראות משרד הבריאות של היום מחייבות לבצע מדידות של האיברים שנבדקו במידה וקיימת אפשרות לכך. כמו כן, לטענתם, בספרות הרפואית הוכח כי מום שכזה נוצר בתחילת ההיריון, ואף קלטות הבדיקות מוכיחות על חשד לקיומו. כמו כן טוענים המערערים כי היה על ביהמ"ש להסתמך על המומחה מטעמם ולא על המומחה מטעם המשיב כי נגד מומחה המשיבים עומדות תביעות בגין רשלנות רפואית. לבסוף טענו כי במסגרת הרפואה הפרטית מוטלת על הרופא חובה מוגברת בביצוע הבדיקות.

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור. הוא קבע כי החובה לערוך בדיקות מסוימות היא בהתאם לנדרש בזמן עריכתן ולא בהתאם לנדרש בעת התביעה, והיות שבמועד בו נערכו הבדיקות לא הייתה חובה לערוך מדידות של ארובות העיניים, לא הייתה רשלנות רפואית בהתנהלות הרופא. יתר על כן, אף כיום מוטלת חובה זו לא כשגרה אלא רק עקב חשד למום זה בעת בדיקת האולטרה סאונד, ומשלא היה שום ממצא חשוד שחייב את הרופא לערוך מדידות בעין, הרי אף באמות מידה של היום, שכאמור לא היו מחייבות את הרופא בזמן ביצוע הבדיקה דנן, הרופא לא היה חייב לבצע בדיקות אלה, ואין רשלנות רפואית בהתנהלותו. ביהמ"ש אף קבע כי החובה המוטלת על הרופא ברפואה הפרטית אינה חובה מוגברת אלא היא זהה בטיבה לזו המוטלת על הרופא ברפואה הציבורית.

ביהמ"ש העליון לא דן בטענות האחרות שהועלו כיוון שככלל אינו מתערב בממצאים העובדתיים של ערכאה נמוכה יותר אלא אם יש הצדקה לכך.

ע"א 1535/09 שקד נ' פרופ' שמחה יגל ואח'

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.