הרשומות הרפואיות

תביעת רשלנות רפואית בהעדר רישום רפואי

רישום רפואי הינו תהליך מהותי כחלק ממתן השירות הרפואי למטופל. יתרה מכך תיעוד היסטוריית הטיפולים מהווה חלק אינטגראלי באבחון מצבו הבריאותי של המטופל, ועלולה לפגוע בבריאותה כאשר תיעוד זה אינו מבוצע כהלכה או אינו מבוצע כלל. מלבד כך המוסדות הרפואיים מחויבים מכוח חוק זכויות החולה, לתעד את הרשומות הרפואיות, ולעדכן אותן בארכיון מסודר, כך שיתאפשר למטפל ולמטופל לעיין ברשומות בשעת הצורך. על הרישום הרפואי לכלול:

  • פרטים מזהים אודות המטפל והמטופל
  • היסטוריה רפואית כפי שנמסר על ידי המטופל
  • אבחון מצבו הנוכחי של המטופל
  • תיעוד כלל הבדיקות שנעשו והתרופות שניתנו למטופל
  • הוראות טיפול אשר ניתנו על ידי המטפל

רשומות רפואיות

סוגי תביעות בהעדר רישום רפואי

כאמור העדר רישום רפואי מהווה בפני עצמו פגיעה בריאותית במטופל על כן מהווה בסיס לתביעה בגין רשלנות רפואית. יחד עם זאת התיעוד הרפואי מהווה מסמך הכרחי אשר יש להציג לבית המשפט בשעת תביעה בגין רשלנות. על כן בהעדר רישום רפואי על התביעה לפעול בשני מישורים

  • העדר רישום רפואי כרשלנות רפואית – העדר תיעוד או תיעוד חסר, בין אם נעשה בכוונה תחילה או בשוגג היננו עברה על חוק זכויות החולה. על כן אי עמידה בחוק בפני עצמה מהווה בסיס הולם במצבים מסוימים לתביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית.
  • העדר רישום רפואי במהלך תביעת רשלנות רפואית – בתי המשפט העוסקים בתביעות רשלנות רפואית מטילים את חובת ההוכחה על התובע. על המטופל להוכיח כי הגורם אשר טיפל בו לא פעל על פי אמות המידה המקצועיות של "הרופא הסביר". אך במקרה בו הרישום הרפואי לוקה בחסר או אינו מתועד כלל, בית המשפט מעביר את חובת ההוכחה מן התובע לנתבע. כך למעשה בגין העדר רישום ותיעוד רפואי על הנתבע, הגורם המטפל, להוכיח כי לא הייתה במעשיו ובהתנהלותו כל רשלנות רפואית.

אתם שואלים > פורום רשלנות רפואית < אנחנו משיבים

פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה

בשל הדואליות הנובעת מן העדר רישום רפואי, ניתן לתובעים אפשרות מהותית בקבלת פיצויים בתביעה מסוג זה. על כן בכדי לנצל את מלוא זכויותיו של המטופל יש לפנות לעורך דין מומחה בתחום. עורך דין מקצועי בעל ניסיון בתביעות מסוג רשלנות רפואית יעניק לתובעים את מלוא הידע המשפטי הדרוש בכדי לזכות בתביעה. יתרה מכך עולם המשפט הרפואי טומן בחובו אינספור חוקים ופסקי דין בתחום, על כן לא ניתן להגיש תביעה באופן עצמאי גם במקרה בו נראה כי התוצאה ידועה לכול. כמו כן ישנה חשיבות בבחירת עורך דין המומחה בתחום, כיוון שניסיונו מאפשר לו מקסום סכום הפיצויים אשר יינתן לתובע בגין התביעה

דוגמא לרשלנות רפואית בהעדר רישום רפואי

כאמור אי תיעוד בגיליון הרפואי של המטופל מהווה רשלנות רפואית משני בחינות. על כן הדוגמא תשלב בין שני המישורים. מטופל הגיש לבית המשפט תביעה בגין רשלנות רפואית אשר בה טען כי במהלך שהותו בבית החולים, נבדק המטופל על ידי רופא, וניתנו הוראות להמשך טיפול. אך הוראות אלו לא בוצעו, והמטופל המתין במשך זמן רב, ללא כל מענה מצד הצוות הרפואי. בשל כך מצבו הדרדר במהירות עד אשר נגרם לו נזק בלתי הפיך. כמו כן בבית החולים לא נעשה כל תיעוד על הוראות הטיפול שניתנו על ידי הרופא אשר בדק אותו, על כן בית המשפט הפך את חובת ההוכחה על הנתבעים. הנתבעים לא השכילו להוכיח כי נעשו כל הפעולות בכדי למנוע רשלנות רפואית, ובית המשפט פסק לטובתו של התובע.

לסיכום,

העדר רישום רפואי מהווה בפני עצמו עברה על החוק, ועילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. לא כלל שכן כאשר מדובר בתהליך תביעה בו הנתבעים לא ביצעו רישום רפואי כחוק, ועל כן חובת הוכחה מוטלת עליהם. לכן בכל מקרה של העדר רישום רפואי תקין יש לפנות מיד לעורך דין מומחה, בכדי להגיש תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.