במהלך הלידה רחמה של היולדת נכרת, ואף הושארה בבטנה מפית

הרחם נכרת במהלך לידהכל לידה היא מאורע משמח, אך צופן בחובו סכנות לא מעטות הן ליולדת והן לעובר. האם לידה שהסתיימה בכריתת רחם מזכה בפיצוי נזיקי? האם השארת מפית בבטן היולדת במהלך ניתוח קיסרי היא טעות אנוש או חריגה מסטנדרט זהירות סביר לו מחויב הרופא? להמשיך לקרוא

הגנה בהליכי רשלנות רפואית

הגנה בתביעות רשלנותהגשת תביעה לבית המשפט כרוכה בהתייחסות לפרמטרים רבים. תביעות משפטיות, לכשעצמן, אינן הליך פשוט, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בתביעות המשלבות מחלוקות משפטיות ורפואיות. מידת הצלחתה של התביעה קשורה באופן ניכר ביכולתו של עורך הדין, המייצג את התובע, לשכנע את בית המשפט שאכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית. ניהול תביעות אלו מצריך הגשת כתב תביעה הכולל ראיות מוצקות וכן גם קבלת חוות דעת מרופאים מומחים. כל אלה יחד יכולים לעזור לבית המשפט למצוא את הקשר הישיר שבין הנזק שנגרם להליך הרפואי, ובהתאם לקבוע את הפיצוי המגיע. להמשיך לקרוא

בית החולים נמצא אחראי ברשלנות רפואית בביצוע צנתור בקשיש

קשיש נפתר עקב צנטור רשלניבית חולים הוא מקום, שלמעט ללידות, איננו רוצים להגיע אליו, אך כאשר אנו נאלצים להגיע אליו אנו מקוים כי בעיתנו תאובחן כהלכה, והטיפול לו נזכה יהיה המיטבי. האם כאשר רופאים ביצעו טיפול שבעקבותיו התפתח זיהום חמור שלא אובחן בזמן, ולחולה נגרמו נזקים בלתי הפיכים תוטל אחריות בגין רשלנות רפואית על הרופאים המטפלים? להמשיך לקרוא

הרופאים ביצעו לאשה הפלה וגרמו לנקב ברחם ולנמק במעי

נזקים ברחם עקב הפלה כושלתלעיתים למרבה הצער הריונות מסתיימים במות העובר כבר בשלבים מוקדמים של ההיריון. כשקורה מקרה מצער כזה נאלצים הרופאים לבצע הפלה מכוונת לאשה במהלכה מתבצעת גרידה. בכל הפלה וגרידה רבים הסיכונים הצפויים לאישה, מנקב דופן הרחם ונמק במעי עד חוסר יכולת להרות בהמשך. האם בסיבוך כתוצאה מגרידה יהיו הרופאים אחראים ברשלנות רפואית? להמשיך לקרוא