ניתוח נסיוני בקשתית העין גרם לנזק

כשלים בניתוח העיןכאשר אנו נזקקים לניתוח אנו משתדלים ללכת לרופא המומחה ביותר, וסמוכים ובטוחים כי הרופא יידע אותנו על כל אופציות הניתוח הקיימות, ועל הסיכונים הכרוכים בכל אופציה. ודאי שאנו בטוחים כי אם הטיפול עדין ניסיוני יידע אותנו הרופא על כך. אך מסתבר כי גם בניתוח שבוצע ע"י מומחה כזה לא תמיד מתקבלת התוצאה המצופה. האם כאשר נגרם נזק עקב ניתוח ניסיוני שבוצע על ידי רופא שמומחיותו אינה מוטלת בספק תוטל עליו אחריות ברשלנות רפואית ? להמשיך לקרוא